The Lighthouse Centrum Językowe

Egzaminy dla dzieci 7-12lat

Pre A1 Starters

Pierwszy z trzech testów dla najmłodszych. Umożliwia 8-10 letnim dzieciom zrozumienie podstawowego angielskiego w internecie, książkach, filmach i piosenkach

A1 Movers

Drugi z testów stworzony specjalnie dla dzieci. Pomaga 9-11 latkom zrozumieć dłuższe zdania i uczy jak rozpocząć rozmowę na proste tematy

A2 Flyers

Trzeci z testów dla najmłodszych uczniów. Pomaga 10-12 letnim dzieciom w stawianiu pierwszych kroków na drodze do samodzielnego pisania i mówienia po angielsku

Egzaminy dla dzieci 12+ i młodzieży

A2 Key for Schools potwierdza umiejętność:

 • rozumienia prostych wyrażeń językowych i najczęściej używanych słów
 • czytania krótkich i prostych tekstów
 • przedstawienia się i opisania w prosty sposób najbliższego otoczenia
 • brania udziału w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na bliskie rozmówcy tematy.

B1 Preliminary for Schools potwierdza, że uczeń/ uczennica potrafi:

 • czytać proste teksty pisane i artykuły w języku angielskim
 • pisać listy i e-maile na codzienne tematy
 • rozumieć informacje przedsatwione w prosty sposób
 • wykazywać świadomość opinii i nastroju w mowie i piśmie w języku obcym.

B2 First for Schools potwierdza, że potrafisz:

 • prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty z użyciem gramatyki i słownictwa na poziome średnio zaawansowanym
 • pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji
 • śledzić wiadomości i informacje dotyczące życia codziennego
 • pisać listy, raporty, emaile lub opowiadania poruszające tematy znajdujące się w polu zainteresowań młodzieży.

Egzaminy dla młodzieży i dorosłych

A2 Key pokazuje, że potrafisz:

 • zrozumieć podstawowe wyrażenia i zwroty językowe
 • pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości oraz listy prywatne
 • w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę
 • radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich.

B1 Preliminary potwierdza, że potrafisz:

 • czytać proste teksty pisane i artykuły w języku angielskim
 • pisać listy i e-maile na codzienne tematy
 • prowadzić notatki
 • wyrażać proste opinie i nastroje w mowie i piśmie w języku angielskim.

B2 First potwierdza, że potrafisz:

 • prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty
 • śledzić wiadomości i informacje dotyczące codziennych tematów
 • pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji
 • uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami
 • pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.
 • przeprowadzić prezentację w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego.

C1 Advanced potwierdza, że potrafisz:

 • studiować w języku angielskim w kraju lub za granicą
 • efektywnie komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych, a także w trakcie dyskusji podczas studiów odbywanych w języku angielskim
 • pracować w środowisku angielskojęzycznym
 • w pełni brać udział w konferencjach, spotkaniach biznesowych i seminariach akademickich, przeprowadzanych w języku angielskim
 • pisać esje wyrażające różne punkty widzenia, używając także pojęć abstrakcyjnych
 • śledzić wiadomości i informacje, a także czytać artykuły i rozprawki poruszające tematy naukowe lub eksperckie.

Certyfikat B1 Business Preliminary potwierdza, że potrafisz:

 • prowadzić proste rozmowy po angielsku na tematy biznesowe
 • odczytywać wykresy i tabele
 • pisać krótkie emaile biznesowe
 • prowadzić proste rozmowy telefoniczne.

Certyfikat B2 Business Vantage potwierdza, że potrafisz :

 • pisać krótkie wiadomość i raporty biznesowe
 • czytać artykuły w publikacjach biznesowych
 • wysłuchać i zrozumieć oraz wyrazic opinię podczas spotkań biznesowych.

kursy egzaminacyjne w The Lighthouse

Mr. Paton

Pon. 17.10

B2 First for Schools

grupa dla nastolatków (60min).


 —————————————-

Pon. 18.10

B1 Preliminary lub B2 First

dla nastolatków lub dorosłych

(60min).

  —————————————-

Pt. 17.45

B1 Preliminary for schools

(60min)

Mrs. Martin

Wtorek 18.00

A2 Key for Schools

dzieci powyżej 12 lat (60min)

 —————————————-

Ćwartek 18.00

B1 Preliminary for schools

dzieci powyżej 12 lat (60min)

 

kontakt i rezerwacja

The Lighthouse Joanna Podgórska

tel. 796 770 067

info@thelighthouse.com.pl

ul. Centralna 10, 07-200, Wyszków

Scroll Up